Kościół Zwycięstwa w Chrystusie Jelenia Góra

Książka jest odpowiedzią na pytanie: Czy kobieta może usługiwać? Zawiera przystępne rozważania dotyczące historycznych, teologicznych i praktycznych aspektów służby kobiety. Wskazuje kościołowi miejsce, jakie Bóg wyznaczył kobiecie w dziele usługiwania ewangelią Jezusa Chrystusa. Autorka książki jest żywym przykładem kobiety, która usłyszała i odpowiedziała na Boże powołanie w jej życiu. Jest ordynowaną usługującą, która towarzyszy swojemu mężowi w pastorowaniu i zakładaniu kościołów już przez minione dwadzieścia lat.