Kościół Zwycięstwa w Chrystusie Jelenia Góra

Odtwórz wideo

Wspólnotę „Zwycięstwo w Chrystusie”

tworzą ludzie z różnych pokoleń, których łączy:

1. Cud nowego narodzenia jak dar w Jezusie Chrystusie

2. Praktyczna wiara w Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, która sprawia, że doświadczamy Jego prowadzenia na co dzień, odpowiedzi z nieba, uzdrowienia duchowego i emocjonalnego, uwolnienia.

Doświadczamy Boga razem w żywym uwielbieniu i w mocy Słowa Bożego oraz pragniemy, aby inni odkryli zbawienie i przeznaczenie w Chrystusie. Razem wzrastamy, odkrywamy nasz cel na ziemi i zachęcamy się do życia oddanego panowaniu Jezusa.

Jesteśmy częścią Kościoła Bożego w Chrystusie, który posiada około 60 zborów w Polsce i jest w nurcie ewangelicznego, charyzmatycznego chrześcijaństwa. Kościół Boży w Chrystusie został zarejestrowany w dniu 27 lutego 1988 r. i wpisany do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych do działu A poz. 28. Jest członkiem Aliansu Ewangelicznego RP. Wspólnota w Jeleniej Górze jest jednym ze zborów tego Kościoła w Polsce.

Ponadto współpracujemy z Victory Churches International, grupą kościołów prężnie działających w Ameryce Pn., Azji i Afryce, dzięki którym służymy na misjach i dotykamy innych narodów.

Nasze działania

Nie pozostajemy bierni. Chcemy wzrastać i poszerzać nasze horyzonty,
rozniecać ogień, szukać Jego obecności oraz przejawów Jego chwały.

Wieczory Chwały

Spotkania dla regionu raz w miesiącu, poświęcone jedynie uwielbieniu i chwale. Rozniecamy ogień, szukamy Boga i przejawów Jego chwały, szykujemy droge przebudzeniu by do naszej ziemi wchodził Król Chwały!

Grupa młodzieżowa

Budujemy relacje, mamy fun, odkrywamy kim jesteśmy w Bogu, marzymy o tym co Bóg ma dla nas. Inspirujemy młode pokolenie by przynieść boży ogień do naszego pokolenia.

Grupa wzrostu

Tematyczne rozważanie Słowa, które uruchamia przeznaczenie w Bogu, modlitwa prowadzona Duchem Świętym, wspólnota , która podnosi i umacnia.

Grupa prorocza

Raz w miesiącu spotykamy się by wzrastać w słyszeniu Boga, rozwijać dary prorocze, by w miłości skuteczniej służyć kościołowi i światu.